તબેલા લોન યોજના 2023

તબેલા લોન યોજના 2023

તબેલા લોન યોજના ગુજરાત 2022 | તબેલા લોન યોજના | ગુજરાતમાં ગાય તબેલા ગીરો |આદિજાતિ નિગમ યોજના | ગુજરાતમાં તબેલા માટે ગીરો | લાભાર્થીઓ તબેલા માટે આધાર યોજના દ્વરા …

Read More

આયુષ્માન ભારત યોજના 2023

આયુષ્માન ભારત યોજના 2023

આયુષ્માન ભારત યોજના 2023 : આયુષ્માન ભારત યોજના એ પૃથ્વી પરના સૌથી મહાન ઔષધીય સેવા કાર્યક્રમોમાંનો એક છે. ભારત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય …

Read More

Panchamrut Dairy Recruitment

Panchamrut Dairy Recruitment

Panchamrut Dairy Recruitment : The Panchmahal District Co-operative Milk Producers union LTD, Godhra (Panchamrut Dairy) has Recently Invites Application For the Executive, Manager and supervisor …

Read More

GACL Recruitment 2023

GACL Recruitment 2023

GACL Recruitment 2023 :  Gujarat Alkalies and Chemicals Limited has published an Advertisement for  ‌Various posts in 2023. Eligible Candidates are advised to refer to …

Read More