ઈન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી

12 પાસ માટે ઈન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ 30-11-2022

ઈન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી: ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે તેની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.iocl.com પર એપ્રેન્ટિસની પોસ્ટ માટે IOCL જોબ્સ 2022નું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે . IOCL 465 જેટલી …

Read More