તબેલા લોન યોજના 2023

તબેલા લોન યોજના ગુજરાત 2022 | તબેલા લોન યોજના | ગુજરાતમાં ગાય તબેલા ગીરો |આદિજાતિ નિગમ યોજના | ગુજરાતમાં તબેલા માટે ગીરો | લાભાર્થીઓ તબેલા માટે આધાર યોજના દ્વરા રૂ.4 લાખ સુધીનું અધિકારણ એકત્ર

આદિજાતિ નિગમ ગુજરાતીઓ દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમ કે ખેડૂતો માટે ટ્રેકટર સહાય યોજના, બ્યુટી પાર્લર લોન યોજના, લાભની જવાબદારી યોજના વગેરે યોજનાઓ છે. આજે અમે ખેડુતોની એક યોજના માટે આવ્યા છીએ. જે ખેડૂતને ભેંસો કે ગાયો માટે જરૂરી છે તો આ પોસ્ટ ફ્કત ખેડૂત માટે જ છે. આ યોજના ખેતીને મોટી સરકાર દ્વારા મળે છે. તેનો ઉપયોગ કરી તબેલો બનાવી શકાય છે.

તબેલા લોન યોજના 2023

આ પ્રકાશન દ્વારા, ગુજરાતના પશુપાલકો અને ખેડૂતોને આ યોજના હેઠળ તેમની ગાય અને ભેંસ માટે તબેલા ભેગા કરવા માટે ગીરો મળશે. જે લોકો પાસે મોટી સંખ્યામાં ગાયો અને ભેંસ હોય છે તેઓને વૃદ્ધો સાથે વ્યવહાર કરવા માટે એક ઉત્તમ જગ્યાએ તબેલા ભેગા કરવાની સુગમતા હોવી જરૂરી છે. જેની નીચે પશુપાલન ગીરો યોજના 2022 ગુજરાત સ્વ-રોજગાર યોજના હેઠળ આપવામાં આવશે. આ ગીરો મેળવવા માટે, વ્યક્તિએ આદિજાતિ ગુજરાત વેબ પેજ પરથી ઓનલાઈન ઉપયોગ કરવો પડશે.

ક્યા લાભાર્થી મળે છે? ગુજરાતી અનુસુચિત જનજાતિ નાગરિકો
યોજનાનો હેતુ તબેલા બનાવવા માટે જરૂરી છે. અનુસુચ જન જાતિના લોકો પર આધાર રાખે છે.
લીનર પર દર માત્ર 4% દર અને લોન સહાય આપવામાં આવશે.
લોનની રકમ આ લોન યોજના હેઠળ 4,00,000/- રાજ્યોની રકમ આપવામાં આવે છે.
Official Website Click Now 

તબેલા લોન યોજનામાં લાભપાત્ર સહાય

 • લાભાર્થી 4 લાખનું અધિકાર એક જ.
 • લાભાર્થીઓએ આ અધિકારના કુલ અધિકારના 10% પ્રમાણે ફાળો ચોકનો.
 • આધિરાણ વાર્ષિક 4 ટકાના દરેનું હોય છે. જે તબેલા મોર્ગેજ સબસિડી બરાબર છે.

તબેલા યોજના મોર કરવાનો સમય

 • તબેલાની જવાબદારી હેઠળ જો આપવી પડશે તો વિલંબિત તો 2% સત્તાની રહેશે.
 • આ લોનની ચુકવણી 20 ત્રિમાસિક હપ્તમાં કરવાની રહેશે.
 • આ લોન માટે અરજદાર પાસે સગવડ અરજદાર ચુકાદો આપવો હોય તો સમયાંતરે જવાબદારી ભરપાઈ કરી શકે છે.

તબેલા લોન યોજના ગીરો માટેની પાત્રતા

 • અરજદાર પાસે વંશીયતાનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.
 • અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી અને 55 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • જેની વાર્ષિક કમાણી રૂ. 1,20,000/- ગ્રામીણ વિસ્તાર માટે અને રૂ. 1,50,000/- મહાનગર વિસ્તાર માટે આ યોજનાનો લાભ મળશે.

તબેલા લોન યોજના માટે જરૂરી પેપરવર્ક

 • અનુસૂચિત જનજાતિના પ્રમાણપત્રો (સક્ષમ અધિકારીનો પ્રસંગ)
 • અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ
 • એકાઉન્ટ પાસબુક તપાસી રહ્યું છે
 • આધાર કાર્ડની નકલ
 • અરજદાર દ્વારા સબમિટ કરેલ મિલકતનો પુરાવો (વિકાસશીલ કાગળ અને પ્રોપર્ટી કાર્ડ જે હાજર છે અને જમીનનો 7/12 અને 8-A અથવા બોજા વગર)
 • 7-12 અને 8-A બાંયધરી આપનાર-1 અથવા વિકાસકર્તાના કાગળ અને પ્રોપર્ટી કાર્ડ
 • જમીનદાર-1 દ્વારા સબમિટ કરાયેલ મિલકત પર સત્તાધિકારીઓ માન્યતા પ્રાપ્ત મૂલ્યાંકન મૂલ્યાંકન અહેવાલ
 • જમીનદાર-2 દ્વારા સબમિટ કરેલ મિલકત પર સત્તાધિકારીઓ માન્યતા પ્રાપ્ત મૂલ્યાંકન મૂલ્યાંકન અહેવાલ
 • બેલીફે રૂ.20/-ના સ્ટેમ્પ પેપર પર એફિડેવિટ સોગંદનામું રજૂ કરવું જોઈએ.

તબેલા લોન યોજના ઓનલાઈન અરજી કરો

તબેલા મોર્ગેજ યોજનાનું ઓનલાઈન અરજી ફોર્મનું પ્રમાણપત્ર હોય. ગુજરાતમાં પશુપાલન ગીરો  _ જે માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • હવે તમે નિવાસ ઈન્ટરનેટ વેબ પેજ પર “મોર્ટગેજ માટે અરજી કરો” નામનું બટન દાખલ કરો, ગુર્જર પર ક્લિક કરો.
 • બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ “ ગુજરાત ટ્રાઇબલ એન્ચેન્કમેન્ટ ફર્મ ” નામનું નવું ઇન્ટરનેટ વેબ પેજ યાદ આવશે.
 • જેમાં તમારા દ્વારા પ્રથમ વખત જ “ગીરો લાગુ કરો” કરતા હો તો “અહીં પ્રો રજીસ્ટર કરો” પર ક્લિક કરો ઉઠાવી ઉઠાવો.
 • હવે વ્યકિતગત ID બનાવવાનું
 • તમે વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “મારા કાર્યો” માં “હવે એપ્લાય કરો” બેઠક.
 • હવે અરજી કરો પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ ઓનલાઈન બતાવશે. જેમાં “સ્વ રોજગાર” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા દ્વારા “સ્વરોજગાર” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોનું ધ્યાન રાખો પછી જોઈને વાંચો. પ્રક્રિયા વાંચો હમણાં જ અરજી કરો” ક્લિક કરીને ચિંતન કરો.
 • લાભાર્થીએ પોતાની સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ નોલેજ ઓનલાઈન ભરતી સમયની અરજીની વિગતો, અરજદારની મિલકતની વિગતો, લોનની વિગતો, જામીનદારની વિગતો વિગતોની વિગતો.
 • જેમાં યોજનાની પસંદગીમાં “તબેલાની લોનની યોજના” પસંદ કરીને તેની આગળની કોલમમાં લોનની જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગણી કરે છે.
 • તમામ વિગતો ઓનલાઈન ભર્યા બાદ પુનઃપ્રાપ્તિ કરીને એપ્લિકેશન સેવ કરવાની રહેશે.
 • સેવ કરો એપ્લિકેશનનો નંબર જનરેટ થશે. ખુદની પ્રિન્‍ટ સાચવી રાખો.
 • તમે વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “મારા કાર્યો” માં “હવે એપ્લાય કરો” બેઠક.
 • હવે અરજી કરો પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ ઓનલાઈન બતાવશે. જેમાં “સ્વ રોજગાર” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા દ્વારા “સ્વરોજગાર” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોનું ધ્યાન રાખો પછી જોઈને વાંચો. પ્રક્રિયા વાંચો હમણાં જ અરજી કરો” ક્લિક કરીને ચિંતન કરો.

તબેલા લોન યોજના ઓનલાઈન સોર્ટ સબમિશન

 • લાભાર્થીએ ઉપયોગ કરતી વખતે, અરજદારની મિલકતની વિગતો, ગીરોની વિગતો, બાંયધરી આપનારની વિગતો વગેરેની નાની પ્રિન્ટ દાખલ કરવી જોઈએ. જ્યારે તેના સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામની માહિતી ઓનલાઈન ભરી રહી છે.
 • જેમાં યોજનાની પસંદગી દરમિયાન “ સ્થળ માટે ગીરો યોજના ” પસંદ કરીને અનુગામી કોલમ દરમિયાન ગીરોની રકમ ચૂકવવાની રહેશે .
 • મિલકતની વિગતો ઉમેરવા, ખાતાની વિગતો તપાસવી, તમે નક્કી કર્યું હોય તેમ તદ્દન અલગ જરૂરી કાગળ ઉમેરવું જોઈએ.
 • બધી નાની પ્રિન્ટ ઓન લાઇન ભર્યા પછી, તેનો મેકિંગ ઉપયોગ જલદી વધારાની અને સેવ કરીને ચેક કરવો પડશે.
 • સાચવેલા સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામની સંખ્યા જનરેટ કરવામાં આવશે. જેની પ્રિન્ટ લેવાની અને સાચવવાની જરૂર છે.
Official Website Click Now 
Apply Online Click Now 
વધુ માહિતી માટે Click Now 
About Author : Tushar Ahir
Contact Email : mdbparadise@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, TipsKing.org is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group