દૂધમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધારવાની સરળ રીતો

દૂધમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધારવાની સરળ રીતો, ફાયદા અને મુખ્ય પરિબળો 16 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ પ્રકાશિત થયા

મિલ્ક ક્રીમર શું છે તે એક ઉપયોગી મશીન છે જેની મદદથી દૂધમાંથી ક્રીમ કાઢવામાં આવે છે. આ મશીન મિલ્ક સેપરેટર મશીન અને ક્રીમ સેપરેટર મશીન તરીકે ઓળખાય છે.

સ્કિમિંગ મશીન કેવી રીતે કામ કરે છે આ મશીન ફેટ ફેટને દૂધમાંથી ક્રીમના રૂપમાં અલગ કરે છે. તેમાં બનાવેલા પાત્રમાં દૂધ રેડવામાં આવે છે. પછી મશીન ચલાવવામાં આવે છે.

મિલ્ક સેપરેટર મશીન કેવી રીતે ઓપરેટ કરવું આ મશીન ઈલેક્ટ્રીક કે હાથની મદદથી ચલાવવામાં આવે છે.

મિલ્ક સેપરેટર મશીનની કિંમત ભારતમાં મિલ્ક સેપરેટર મશીનની કિંમત 5 હજારથી 10 હજાર રૂપિયાની વચ્ચે છે.

ક્રીમ સેપરેટર મશીનના ફાયદા આ મશીનથી દૂધને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. ક્રીમ બહાર કાઢવામાં આવે છે. ઓછા માનવ શ્રમની જરૂર છે.

એક કિલો દૂધમાંથી કેટલી મલાઈ કાઢી શકાય, એક કિલો ભેંસના દૂધમાંથી 150 ગ્રામ મલાઈ અને એક કિલો ગાયના દૂધમાંથી 75 થી 100 ગ્રામ મલાઈ મળે છે.

અહીં ક્લિક કરો