ટોચના 5 રોટાવેટર

23 ડિસેમ્બર 2022 ના રોજ પ્રકાશિત કિંમત, સુવિધાઓ અને વિશિષ્ટતાઓ સાથે ભારતમાં ટોચના 5 રોટાવેટર

રોટાવેટરને ટ્રેક્ટર સાથે જોડીને ચલાવવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ખેતરમાં બીજ વાવવાના સમયે થાય છે.

ખેડૂતે તેના ખેતરની જમીનની રચના કે પ્રકૃતિ, તે કયો પાક લેવા માંગે છે વગેરેના આધારે રોટાવેટર ખરીદવું જોઈએ.

શ્રેષ્ઠ કિંમત મેળવો

કેએસ ગ્રુપ રોટાવેટર શક્તિમાન રેગ્યુલર લાઇટ બલ્જ પાવર ડબલ રોટર ડ્યુરો વગેરે.

ભારતીય બજારમાં રોટાવેટરની કિંમત રૂ. 20000 થી રૂ. 20 લાખ સુધીની છે.

કૃષિ યંત્ર અનુદાન યોજના હેઠળ ખેડૂતોને રોટાવેટર ખરીદવા પર 50 ટકા સુધીની સબસીડી આપવામાં આવે છે.