પિઅરની ખેતી ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે

17 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ પ્રકાશિત ખેડૂતો માટે પિઅરની ખેતી ખૂબ જ ફાયદાકારક છે

પિઅરની ખેતીથી ખેડૂતોને શું ફાયદો થાય છે?પિઅર બગીચાઓમાં, ઝાડ વચ્ચેની જમીન ખાલી રહે છે. આ જમીનમાં કઠોળ, અનાજ અને શાકભાજીની ખેતી કરી વધુ આવક મેળવી શકાય છે.

પિઅરનું ઝાડ કેટલું ફળ આપે છે? પિઅરના ઝાડમાંથી 2 થી 5 ક્વિન્ટલ સુધી ફળ મેળવી શકાય છે.

ભારતમાં પિઅર ઉત્પાદક રાજ્યો જમ્મુ કાશ્મીર હિમાચલ પ્રદેશ મધ્ય પ્રદેશ ઉત્તર પ્રદેશ

એક એકરના બગીચામાં નાશપતીનું ઉત્પાદન એક એકરના બગીચામાંથી 400 થી 700 ક્વિન્ટલ નાશપતીનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે.

અનુકુળ આબોહવા પિઅરની ખેતી ગરમ ભેજવાળા ઉષ્ણકટિબંધીય મેદાનોથી શુષ્ક સમશીતોષ્ણ અને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં સરળતાથી કરી શકાય છે. ઊંચા ઉત્પાદન માટે 10 થી 25 ડિગ્રી તાપમાન અનુકૂળ છે.

સુધારેલ પિઅરની જાતો લેક્સટન સુપર્બ થમ્બ પિઅર શિન્સુઇ કોસુઇ સેન્સેકી અને પ્રારંભિક ચાઇના કોન્ફરન્સ પોલિનેશન કાશ્મીરી પિઅર અને ડિયાન ડાયોકોમિસ વગેરે.

અહીં ક્લિક કરો